Nieuws

Nieuwe investeringen provincie naar verduurzaming land- en tuinbouw

168 x bekeken

Om de vier jaar, na de verkiezingen, bepaalt de provincie waar zij zich de komende jaren op gaat richten. In Limburg is de keuze duidelijk: de focus ligt op de verduurzaming van de land- en tuinbouw. Gedeputeerde Hubert Mackus geeft een toelichting op het stuk ‘Koers naar de toekomst, provinciaal beleidskader voor de Limburgse landbouw en agrifoodsector’.

Toonaangevend

De provincie wil met € 20 miljoen inzet, een totaal aan investeringen van € 80 miljoen uitlokken. Met als doel van Limburg één van de toonaangevende land- en tuinbouwregio’s ter wereld te maken. Gedeputeerde Hubert Mackus legt uit: "De Nederlandse land- en tuinbouw is toonaangevend in de wereld. Nergens is er meer kennis als het gaat om telen en kweken. Maar de samenleving vraagt om een meer duurzame land- en tuinbouw. We moeten meer in kringlopen produceren, met minder impact op de omgeving, meer aandacht voor biodiversiteit en klimaat en met minder energiegebruik. En dat bij een groeiende wereldbevolking. De opgaven zijn groot, maar de kwaliteiten van de Limburgse agrifoodsector zijn dat ook. Als we deze uitdagingen érgens kunnen oppakken, dan is het hier."

Vier investeringslijnen

Limburg wil het geld over vier investeringslijnen verdelen. "We hebben ons onder meer laten inspireren door een 24-uurssessie met ondernemers, kennisinstellingen en overheden uit de Limburgse agrifoodwereld. Daaruit kwam duidelijk naar voren dat de Limburgse agrofood oplossingen kan bieden voor grote thema’s als klimaatverandering, circulair produceren en voldoende gezonde voeding. Hier zijn de lijnen uitgekomen, waar we als provincie op willen inzetten."

Missiegedreven

De eerste lijn is ‘missiegedreven’ innoveren: het inzetten van hoogstaande kennis en kunde voor de duurzame ontwikkeling voor de Limburgse agrifoodsector. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verdere ontwikkeling van Brightlands Campus Greenport Venlo. Dat betekent dat er minder geld direct naar primaire bedrijven gaant. In plaats daarvan worden deze bedrijven gestimuleerd aan te haken bij onderzoek op de Brightlands Campus.

Mackus: "We willen de koppositie van Limburg op agrofood-gebied behouden en nog verder versterken: modern, duurzaam en circulair. Dat kan door onze kennis van land- en tuinbouw te koppelen aan de expertise op het gebied van techniek, logistiek, gezonde voeding, inhoudsstoffen en ICT. Zo ontstaan er slimme teelttechnieken en -systemen, optimaal veredelde zaden etc. waarmee we de wereld kunnen helpen aan gezonde en duurzaam geproduceerde voeding. Met Brightlands Campus Greenport Venlo als kloppend hart, waar kennis en innovaties in de land- en tuinbouw bij elkaar komen."

Circulair en sterker in de marktketen

Via lijn twee ‘circulair produceren’ wil de provincie ondernemers ondersteunen in de omslag naar een kringlooplandbouw waar het draait om circulariteit, emissiereductie, klimaat- en energiebewust ondernemen. Met lijn drie ‘Sterker in de marktketen’ wil de provincie stimuleren dat duurzaam geproduceerde producten ook een reële prijs krijgen en dat de winst vervolgens eerlijk in de keten wordt verdeeld. Mackus: "De zwakke marktpositie van de primaire sector is anders een obstakel voor het verder ontwikkelen en verduurzamen van de agrifoodsector. We willen met deze lijn projecten ondersteunen die zo’n samenwerking in de keten ondersteunen en daarmee de positie van de duurzame primaire sector versterken".

Grensoverschrijdend verbinden

Het oppakken van nieuwe opgaven vraagt om nieuwe vormen van samenwerking, om verbinding met nieuwe partners. Dit wil de provincie met lijn vier ‘grensoverschrijdend verbinden’ ondersteunen. "De transitie in de agrifood is meer dan een technische exercitie. Het gaat hier ook om een andere manier van samenwerken, met een open houding, ook met buitenlandse partners. Juist door samenwerking ontstaan de mooiste innovaties. Je leert van elkaar en kan samen grotere stappen zetten."

Investering

Met een totale investering van 20 miljoen euro wil de provincie via dit beleidskader een financiële impact van minstens 80 miljoen euro genereren. "Een sterke agrifoodsector is essentieel voor welvaart en welzijn in Limburg. Naast de euro’s van de provincie, investeren ondernemers natuurlijk zelf ook. Daarnaast lopen er landelijk een aantal programma’s waar we als provincie gebruik van kunnen maken. Maar het zijn uiteindelijk de ondernemers, onderzoekers, studenten, bedrijven, beleidsmakers etc. die het moeten doen. Wij ondersteunen als provincie waar mogelijk. Soms financieel, maar zeker ook door samenwerking te ondersteunen, kennisontwikkeling te stimuleren en ruimte te bieden in wet- en regelgeving."

Vervolg

Het beleidskader gaat nu ‘op tournee’ door de provincie. "Na de vaststelling van het beleidskader gaan we aan de slag met de uitvoeringsagenda. Direct na de zomer komen we met de concrete uitvoeringsplannen", aldus Mackus.

Bron: Brightlands

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.