Nieuws

Nieuwe website voor Stichting Versterking Tuinbouwcluster Greenport Venlo

178 x bekeken

De in 2019 opgerichte Stichting Versterking Tuinbouwcluster Greenport Venlo (SVTGV) lanceerde deze week een nieuwe website. Hier kunnen producenten die actief zijn in de voedingstuinbouw in Greenport Venlo een projectaanvraag doen voor hun innovatieve plannen. Het doel: een gezonde, duurzame, sterke en innovatieve tuinbouwsector in Greenport Venlo.

Over de SVTGV

De SVTGV ontstond na een fusie van de besturen van de Stichting Aspergefondsen (SAF, opgericht in 1994) en de Stichting Ter Ondersteuning van de Proeftuin Noord-Limburg (STOP, opgericht in 1990). De samenvoeging is het resultaat van de wens tot modernisering om zo de beschikbare fondsen van beide stichtingen flexibeler in te kunnen zetten.

De SVTGV richt zich in haar ondersteuning op vier aandachtsgebieden:

  • duurzame productie, teelt en bedrijfsvoering
  • management en ondernemerschap
  • versterking van de marktpositie en logistiek
  • het bevorderen van innovatie en kennis binnen de tuinbouwsector

Voor wie

Naast producenten in de voedingstuinbouw in Greenport Venlo worden ook producenten in de sierteelt en/of in de voedingstuinbouw in aangrenzende gebieden niet uitgesloten. Samenwerkingsverbanden van tuinbouwproducenten, veredelaars, vermeerderaars en/of organisaties gericht op de tuinbouwsector in het algemeen komen voor aanvragen in aanmerking.

Meer weten

De nieuwe website van de SVTGV heet versterkingtuinbouwcluster.nl. Hier lees je meer over de stichting en de voorwaarden van een aanvraag. Ook kan je hier het aanvraagformulier downloaden.

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.