Nieuws

Onafhankelijk coachtraject voor Limburgse Fruittelers

De fruitteelt en Limburg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. NFO, LLTB, Fruitveiling Zuid-Limburg en de Provincie Limburg hebben daarom besloten samen te werken voor een toekomstbestendige sector. Begin dit jaar hebben deze vier partijen een intentieverklaring 'Vitale Fruittelers in Limburg' gesloten. Nu wordt gestart met de eerste fase waarin fruittelers uit de gehele provincie Limburg de mogelijkheid wordt geboden een onafhankelijk én gratis (bedrijfs)coachtraject te volgen.

Luisterend oor

Een ondernemer moet verder vooruitkijken dan één jaar. Daarbij dienen zich belangrijke vragen aan: Hoe houd ik mijn bedrijf vitaal? Kan ik inspelen op veranderende omstandigheden? Hoe kan ik meerwaarde creëren? En iets meer op de achtergrond misschien: Welke plek zie ik voor mezelf de komende jaren? Welke invloed heeft het bedrijf op ons gezinsleven? Doorgaan of stoppen? Hoe?

Het is echter niet altijd gemakkelijk om die vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld wanneer het aan tijd ontbreekt of omdat de situatie complex is. "Een onafhankelijk coach, die zonder eigen belang met de fruitteler om tafel gaat zitten, kan nét dat extra steuntje in de rug geven.", aldus de organisaties die het initiatief hebben genomen. "Doel van een coachingstraject is dat je een luisterend oor krijgt en vanuit je eigen kracht je toekomstvisie kunt bepalen. Samen met de coach zet je zaken op een rijtje en maakt je een stappenplan."

Stichting Keukentafel

De coaches die aan het project worden verbonden, worden begeleid door Stichting Keukentafel. Deze stichting richt zich op onafhankelijke coaching aan agrarische bedrijven, ondernemers of gezinnen, zowel op bedrijfsmatig als op persoonlijk vlak. De coaches werken op vertrouwelijke basis en hebben geen belang bij de keuzes die de fruittelers maken.

Aanmelden

Fruittelers die interesse hebben in het project, kunnen zich vóór 17 januari melden bij Leandra Schmitz via LSchmitz@arvalis.nl. Op korte termijn wordt dan telefonisch contact opgenomen voor een nadere toelichting of het plannen van een kennismakingsgesprek. Op basis daarvan worden afspraken gemaakt over een mogelijk vervolg.

Bron: Nederlandse Fruittelersorganisatie

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.