Nieuws

Ondanks droogte groen gras met subirrigatie

86 x bekeken

Melkveehouder Jeroen Nabben uit America (Noord-Limburg) heeft ondanks de droogte groen gras voor zijn koeien. Hij teelt zijn eigen gras en maakt hierbij succesvol gebruik van subirrigatie met grondwater. Vorig jaar deed hij mee aan een veldproef, waarvan hij de bevindingen nu succesvol inzet voor zijn onderneming.

In het voorjaar van 2017 vond er een veldproef met subirrigatie plaats bij het melkveebedrijf Hoeve de Hei van Jeroen Nabben in America. De proef werd uitgevoerd door onderzoeksinstituut KWR en adviesbureau KnowH2O in opdracht van Provincie Limburg, LLTB, Waterschap Limburg en Natuur en Milieufederatie Limburg. De eerste metingen lieten onder meer zien dat gewassen door subirrigatie beter groeien, meststoffen zich beter in de bodem verspreiden en minder water uit de bodem verdampt. In navolging van dit succes laat ook de vervolgproef met subirrigatie, die op dit moment loopt, positieve resultaten zien.

Omgekeerde drainage
Voor de subirrigatie met grondwater pompt Nabben grondwater op uit een eigen put. Met een vlottersysteem kan de pomp automatisch worden aan- of uitgeschakeld, waardoor het grondwater altijd op het juiste peil staat. Het opgepompte water laat hij vervolgens naar de verzamelput van een systeem van peilgestuurde drainage onder zijn akker vloeien. Subirrigatie met grondwater is in feite omgekeerde drainage. Het water verspreidt zich ondergronds via de drainagebuizen, waardoor de grondwaterstand onder het perceel stijgt. Hierdoor kunnen de wortels van de planten makkelijker bij het water komen. Beregenen is dan niet meer (of minder vaak) nodig en verdroging van de bodem is verleden tijd.

Subirrigatie zou in de toekomst beregenen kunnen vervangen. Met subirrigatie kunnen boeren inspelen op de effecten van de klimaatverandering die ons allemaal aanzet om zuiniger met water om te gaan.

Bron: Nieuwe Oogst

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.