Nieuws

Opening subsidieregelingen voor pluimveehouders en duurzame dierlijke producten

255 x bekeken

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opent deze periode twee subsidieregelingen voor agrarische ondernemers. Sinds 11 juni is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor de ‘Research & Development’ (R&D)-samenwerkingsprojecten binnen de MIT-subsidieregeling. Per 1 juli kunnen pluimveehouders subsidie aanvragen voor stalinnovaties op het gebied van fijnstof.

Duurzame dierlijke producten

De openstelling van de R&D-samenwerkingsprojecten vond plaats op 11 juni, nadat eerder al de kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten binnen dezelfde MIT-regeling werden geopend. Met dit onderdeel van de MIT, dat specifiek gericht is op het thema duurzame dierlijke producten, wil het ministerie van LNV de ontwikkeling van nieuwe technologie stimuleren die bijdraagt aan het beter vermarkten van duurzame dierlijke producten en aan het verdienmodel van een veehouder.

Duurzamere dierlijke producten zijn dierlijke producten met lagere emissies, die daarnaast bijdragen aan een betere diergezondheid, milieukwaliteit, veevoer-mestkringloop, meer dierenwelzijn of herstel van biodiversiteit. Bovendien komen alleen projecten in aanmerking die geen negatief effect hebben op diergezondheid, milieukwaliteit, veevoer-mestkringloop, dierenwelzijn en biodiversiteit.

Voor het nieuw geopende onderdeel ‘R&D-samenwerkingsprojecten’ geldt dat projecten moeten bestaan uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers. In totaal is voor de gehele MIT voor duurzame dierlijke producten - kennisvouchers, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten tezamen - € 1,35 miljoen beschikbaar. Ten minste € 1 miljoen hiervan is bedoeld voor de R&D-samenwerkingsprojecten. Meer informatie over dit onderdeel van de MIT is te vinden op de RVO-website. Alle onderdelen zijn nog tot en met 10 september geopend.

Bewezen innovatie voor stallen

Pluimveehouders kunnen zich vanaf 1 juli inschrijven voor het investeren in bewezen innovaties ter reductie van fijnstof in de stal. Voor de eerste openstelling van deze subsidie is in totaal € 7,5 miljoen beschikbaar. Hierbij gelden de volgende maximale bedragen:

 • € 35.000 voor iedere pluimveestal;
 • € 140.000 voor iedere locatie van een pluimveehouderij;
 • € 500.000 voor iedere pluimveehouderij

Voorwaarde voor deze regeling is dat de pluimveehouder voor minimaal 45% minder fijnstof zorgt door de toepassing van nieuwe en mogelijk eerder geïnstalleerde technieken. Nieuwe techniek dient bovendien binnen twee jaar na de beslissing geïnstalleerd te zijn. Meer informatie over de inhoud en voorwaarden van de regeling zijn beschikbaar op de website van het RVO.

  Reacties

  Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
  Registreer of log in om te kunnen reageren.

  Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.