Nieuws

Openstelling call Topsectoren voor onderzoekssubsidie

206 x bekeken

Wie subsidie wil aanvragen voor een onderzoeksproject kan daarvoor terecht bij de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food en Water & Maritiem. Vanaf 1 april 2020 is hun eerste oproep voor onderzoeksvoorstellen open.

Wat

De nieuwe projecten starten in 2021. Het beschikbare budget is ca. € 15 miljoen per jaar. De oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS). De drie topsectoren werken in deze oproep voor de eerste keer met elkaar samen om zo tot een invulling te komen van de nieuwe, gezamenlijke kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel.

Aanvragen

Het indieningsproces bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt een projectidee ingediend met een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, de (voorziene) deelnemende projectpartners en kennisinstellingen en een budgetberekening. De sluitingstermijn voor het indienen van projectideeën is 31 mei. De indieners krijgen daarna een advies over de mate waarin het voorstel past bij de prioriteiten van de oproep, maar het advies kan ook suggesties geven voor samenwerking met andere consortia. Daarna krijgen de indieners tot en met 14 september 2020 de gelegenheid om het projectidee uit te werken in een onderzoeksvoorstel.

Coronacrisis

De topsectoren kozen ervoor - ondanks de gevolgen van de coronapandemie - om vast te houden aan de geplande openstelling van de oproep. Annulering van de openstelling zou betekenen dat innovaties, die van belang zijn voor de lange-termijnontwikkeling van de sectoren, stil komen te vallen. Bij de openstelling is rekening gehouden met de coronacrisis: partijen krijgen langer de tijd om een projectvoorstel in te dienen.

Meer informatie en indienen

Meer informatie, de volledige tekst van de oproep en een format voor het indienen van een projectidee vind je op deze website.

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.