Nieuws

Openstelling subsidie voor menselijk kapitaal

Vorig jaar konden MKB-ondernemers subsidie aanvragen voor menselijk kapitaal, gericht op de scholing en ontwikkeling van huidig of toekomstig personeel. Deze subsidiemodule beleidsexperiment menselijk kapitaal, oftewel MKB!idee, was gericht op de technische MKB onder het Techniekpact. Er is besloten om het MKB!dee aan te passen, zodat ook andere MKB-ondernemers ideeën kunnen indienen.

Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden van 15 april t/m 27 augustus 2019.

Verbreding van subsidie

De subsidie is verbreed waardoor het mogelijk gemaakt is dat ook ondernemers uit andere sectoren een subsidieaanvraag kunnen indienen. Investeringen met behulp van de subsidie moeten gericht zijn op:

 • Technisch opgeleid personeel, een bijdrage leveren aan het vergroten van het aantal technici.
 • Digitalisering, snelle technologische ontwikkeling, globalisering en maatschappelijke uitdagingen moeten bijdragen aan de digitale transitie van de Nederlandse economie.
 • Klimaat- en energietransitie, mensen en middelen op een andere manier inzetten op innovatieve projecten.

Subsidie

Subsidie wordt verleend aan kwalitatief goede projecten die bijdragen aan de doelstellingen. Ingediende projectplannen die hier niet aan voldoen en die niet voldoen aan gestelde gronden, worden afgewezen. Het minimale subsidiebedrag is ingesteld op € 25.000.

Om een subsidieaanvraag in te dienen, wordt aangeraden om de originele subsidieopenstelling en de aanpassingen van de subsidie, inclusief alle voorwaarden goed door te lezen.

> MKB!dee, Wijziging en openstelling van de subsidiemodule Beleidsexperiment menselijk kapitaal

  Reacties

  Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
  Registreer of log in om te kunnen reageren.

  Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.