Nieuws

Provincie stelt subsidie voor duurzame, jonge landbouwers open per december

270 x bekeken

Jonge landbouwers kunnen tussen 7 december 2020 en 12 februari 2021 een subsidie aanvragen voor fysieke investeringen in de verduurzaming van hun agrarische onderneming. Deze subsidie maakt onderdeel uit van de 'Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Provincie Limburg'.

Verduurzaming

Dit is de zesde openstelling van de Verordening Jonge landbouwers binnen POP3. Het doel is om jonge boeren na bedrijfsovername te steunen bij verduurzaming van hun bedrijven in de vorm van het plegen van bepaalde typen investeringen. Met de investeringen wordt een bijdrage geleverd aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en of diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Voorbeelden van dergelijke investeringen zijn zonnepanelen, een mechanische mestscheidingsinstallatie, voorzieningen voor weidegang, elektrische voertuigen of een potafdekinstallatie. De volledige lijst van subsidiabele voorzieningen en overige voorwaarden en verplichtingen is hier te lezen.

Aanvragen

Het aanvragen van deze subsidie kan vanaf 7 december 2020 (9:00 uur) tot en met 12 februari 2021 (17:00 uur) via een digitaal aanvraagformulier. Dat zal via de website van Provincie Limburg te zijner tijd beschikbaar worden gesteld.

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.