Nieuws

Samenwerking in boomkwekerij kan verdere groei faciliteren

103 x bekeken

Er is steeds meer vraag naar groen, vooral in de grote steden. De bomen- en vasteplantensector zou zich als een sterkere partij kunnen opstellen tegenover grote kopers of opdrachtgevers, zoals overheden. De Rabobank adviseert daarom meer samenwerking tussen boomkwekers, zo blijkt uit hun recente sectorrapport 'De tegel eruit, de beuk erin!'. Iedere teelregio vult nu een deel van het totale assortiment in, maar geen van de regio's kan het gehele scala van geteelde gewassen bieden, stellen schrijvers Lambert van Horen (analist tuinbouw bij de Rabobank) en Dave Marcus (sectormanager tuinbouw).

2.000 gespecialiseerde bedrijven

In Nederland telen ruim 2.000 bedrijven zo'n 3000 soorten bomen, struiken en vaste planten. De teeltgebieden liggen voornamelijk in Boskoop, Zundert, Opheusden, Horst en Midden-Brabant. De regio's zijn sterk gespecialiseerd in één of enkele van de cultuurgroepen. Elk bedrijf binnen de regio heeft daarnaast nog eigen specialisaties of niches in de vorm van soort, variëteit, grootte, ontwikkelingsstadium en vorm. Deze specialisatiegraad heeft geleid tot een sterke fragmentatie. Door samenwerking bij de afzet tussen telers én met partijen verder in de keten kan beter aan de groeiende marktvraag in binnen- en buitenland worden voldaan.

Krachten bundelen

Henk Raaijmakers, voorzitter van LTO-vakgroep Bomen en Vaste Planten, is het eens met het advies gezien de afzetontwikkelingen in de boomkwekerij. "Grote retailers plaatsen steeds grotere orders, terwijl onlineverkoop de vraag naar een breed assortiment met heel kleine aantallen opstuwt. Hoewel de sector al beschikt over een efficiënte logistiek bij bijvoorbeeld de export, zullen partijen meer moeten bundelen om aan beide trends te kunnen voldoen. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat de waarde van groen op en neer gaat met de economische conjunctuur."

Jan Veltmans, voorzitter van de vakgroep Boom- en vaste plantenteelt van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, signaleert ook dat het vergroenen van steden op nationaal en internationaal niveau kansen voor de boomkwekerij biedt. "In een cirkel van 100 kilometer rondom Venlo ligt het grootste boomkwekerijgebied ter wereld. Als we daar de internationale samenwerking nog beter van de grond krijgen, kan de markt nog beter worden bediend."

Grootste exporteur

De Nederlandse boomkwekerij opereert op de particuliere en de institutionele markt. Zo'n 60 procent van de productie belandt bij consumenten via tuincentra, thuisverkoop, hoveniers, supermarkten en bouwmarkten. Overheden en natuurorganisaties vormen de institutionele markt en die verloopt via aanbestedingen.
Naar schatting wordt twee derde van de productie geëxporteerd, in 2017 voor 1,41 miljard euro. Er is sprake van een sterke groei: in 2010 was dat iets meer dan 1 miljard euro. Zo'n zestig grote partijen verzorgen ruim 80 procent van de export, waarbij Duitsland de grootste afnemer is.

Specialisatie is ook kracht

Raaijmakers wijst erop dat de specialisatie in de sector heeft gezorgd voor het succes van de Nederlandse boomkwekerij. 'Vanwege de hoge kostprijs, gevoed door dure grond en arbeid, is deze specialisatie noodzakelijk." Ook Veltmans nuanceert het beeld dat de Rabobank schetst: "De diversificatie op de groene markt is tevens de kracht van de sector."


Bronnen: Rabobank, Nieuwe Oogst, LLTB


Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.