Nieuws

Tienpuntenplan kringlooplandbouw aangeboden aan provincie Limburg

167 x bekeken

Onder de naam Kring-Loop trokken dinsdag 14 januari ruim vijftig organisaties en hun achterban naar Den Haag om aandacht te vragen voor natuurinclusieve landbouw. De Vereniging BioLogisch Limburg koos ervoor naar het provinciehuis in Maastricht te lopen, waar een tienpuntenplan werd overhandigd aan gedeputeerde Hubert Mackus.

Toekomstvisie

Kring-Loop is een gezamenlijk initiatief van organisaties die de biologische of biologisch-dynamische landbouw promoten, maar ook natuur- en landschapsorganisaties, bankbedrijf Triodos en duurzaamheidsorganisatie Urgenda. Allemaal staan ze achter een tienpuntenplan met daarin een overkoepelende toekomstvisie (2040) voor een natuurinclusieve kringlooplandbouw.

In Den Haag nam minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het tienpuntenplan in ontvangst. Om de kringlooplandbouw ook uitgebreid onder de aandacht te brengen bij de Limburgse politiek en bevolking, trokken leden van BioLogisch Limburg deze dag naar het provinciehuis in Maastricht. Voorzitter John Janssen overhandigde namens BioLogisch Limburg het tienpuntenplan aan gedeputeerde Hubert Mackus.

Meedenken

Met de overhandiging van het tienpuntenplan reikt BioLogisch Limburg de provincie de hand om samen te komen tot een kringlooplandbouw. "Het tienpuntenplan is een goede eerste stap", vertelt Janssen. "Nu is het zaak dat we met z’n allen met dit plan aan de slag gaan. BioLogisch Limburg wil graag meedenken en meepraten over de invulling van dit plan. Ook bij de daadwerkelijke uitvoering van de stappen kunnen we als vereniging een rol spelen."

Tien stappen

Het plan bevat tien stappen om de transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw te realiseren. Het streven is een landbouw-voedselsysteem, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van eigen grondstoffen en zo min mogelijk van externe middelen als fossiele brandstoffen, kunstmest, krachtvoer en chemische middelen. Binnen dit systeem is aandacht voor een rijke biodiversiteit, een gezonde bodem, frisse lucht, voldoende schoon (grond)water, gezonde producten en gezonde dieren. Ook verdienen boeren een goed inkomen en zijn burgers bereid een reële prijs te betalen voor hun voedsel.

Positief

Gedeputeerde Hubert Mackus stond positief tegenover het initiatief van de Limburgse biologische boeren. "Dit past prima in de kant de we ook als provincie op willen. Als provincie willen we een rol spelen als aanjager van kringlooplandbouw.” Hij benadrukte dat de gangbare landbouw tegelijkertijd ook steeds duurzamer wordt.

Bron: BioLogisch Limburg, De Limburger


Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.