Nieuws

De volgende stap in het toepassen van data voor jouw bedrijf

150 x bekeken

In het webinar 'Future Agrofood - stappen met dataficatie' geven verschillende sprekers, actief op verschillende plekken in de voedselketen, een inkijkje hoe je data in kunt zetten om je bedrijfsvoering te optimaliseren en ook innovaties binnen de agrofoodketen te realiseren. Het webinar geeft concrete voorbeelden en inspireert te kijken naar wat de volgende stap kan zijn voor jouw bedrijf.

Internet of food

De eerste gastspreker tijdens het webinar is Theo Thewessen, lid van de directie van Geodan, een bedrijf in informatietechnologie en services. Hij laat zien hoe het gebruik van data de verbindingen in de agrofoodketen verandert en daardoor nieuwe mogelijkheden creƫert. Bij dataficering wordt vaak gedacht aan het optimaliseren van bedrijfsvoering, maar ook het ontstaan van nieuwe verbindingen maakt het zo interessant. Het biedt ruimte voor nieuwe verdienmodellen en afzetmarkten.

Thewessen noemt een aantal voorbeelden voor het toepassen van data in de agrofoodsector: precisielandbouw, transparantie, datagestuurde afzetketens waarbij de producent in direct contact met de consument kan komen (korte ketens) en het werken naar kringlooplandbouw door inzichtelijk te maken waar nog sprake is van ruimte in het proces.

De vraag of een investering in dataficering zich terugbetaalt is voor Thewessen niet eenduidig te beantwoorden. Het is zeker een uitdaging om de samenwerking te vinden om collectief aan de slag te gaan met data. Maar iedere individuele producent kan binnen het eigen bedrijf al op zoek gaan naar de eerste stap. Van de toepassing van precisielandbouw en het behalen van een grotere efficiency bestaan verschillende succesvolle voorbeelden.

Kringloopwijzer en Oxin Growers

Twee voorbeelden van succesvolle toepassingen van dataficering geeft de volgende spreker, Will Kroot van VAA Dataworks. Hij laat zien hoe in de ZuivelNL Kringloopwijzer van allerlei partijen rond de melkproductie data wordt verzameld. Gegevens over onder andere de bodem, de gewassen, het voer, de mest en de geproduceerde melk worden opgeslagen in een centrale database. Door middel van het afgeven van machtigingen bepaalt de eigenaar van de data wie er toegang heeft. Met deze data kan een melkveehouder bijvoorbeeld aantonen of hij in aanmerking komt voor het label PlanetProof, dat direct tot een hogere melkprijs leidt.

Het tweede voorbeeld betreft Oxin Growers, een grote telersorganisatie van groente en fruit, die aan hun afnemers informatie kan verschaffen over de kwaliteit, duurzaamheid en prijsbepaling van hun producten door data te verzamelen en te delen. Oxin Growers zet ook data in om van een aanbodgestuurde markt meer naar een vraaggestuurde markt te bewegen, wat ten goede zal komen aan de prijs. Hiervoor worden onder andere oogstprognoses gebruikt, die inzichtelijk maken welke teler op welk moment welk product zal oogsten.

Frankort & Koning

De derde spreker is Sander Binda, business analist bij Frankort & Koning. Hij deelt de ervaringen met dataficering van deze internationale verkooporganisatie, die handelt in groente en fruit. Traceerbaarheid en true pricing speelden een grote rol bij het investeren in dataficering. De positieve effecten van deze stap zijn het maken van heldere keuzes bij prijsbepaling, transparantie omtrent de prijs, meer tijd kunnen besteden aan de core business handeldrijven, interne rust door feitelijke inzichtelijkheden en kostenreductie door optimalisering.

Binda is ook open over de problemen. Het koppelen van data uit de vele verschillende bronnen die het bedrijf hanteert is een obstakel, evenals het synchroniseren van data op verschillende momenten. Tenslotte is het ook een uitdaging om alle medewerkers mee te krijgen in de digitalisering, waardoor veel tijd nog wegvloeit naar people management. Juist om deze problemen te voorkomen adviseert Binda gebruik te maken van experts wanneer gestart wordt met dataficering en goed helder te hebben wat het gebruik van data moet doen. Return on investment is er zeker voor Frankort & Koning, dat twee afdelingen inrichtte om data te verzamelen en te verwerken.

Euro Caps

In het voorbeeld van Thysia, een bedrijf in informatiemanagement, wordt het voorbeeld van Euro Caps besproken, een bedrijf gespecialiseerd op het gebied van premium koffie en het verpakken van koffie in capsules. Hieruit blijkt dat dataficering op verschillende manieren in een bedrijf is toe te passen. Niet alleen de productie, maar ook bijvoorbeeld interne communicatie, HR processen en finance kunnen baat hebben bij het gebruik van data. Ook de relatie tussen Thysia en Euro Caps komt aan de orde. Het simpelweg leveren van systemen die data kunnen verzamelen en verwerken betekent niet per definitie dat er ook mee gewerkt kan worden door de gebruiker.

Data Maturity Model

Marien de Bakker van Datalab Agrifood sluit het webinar af met inzichten voor de agrofoodondernemer over het zetten van een volgende stap op het gebied van data. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van het Data Maturity Model. Hiermee kan een ondernemer bepalen op welk niveau van dataficering hij momenteel beweegt en hoe hij eventueel een stap zou kunnen opschuiven. De Bakker benadrukt hoe zinvol het kan zijn om bij het zetten van een volgende stap toenadering te zoeken tot andere bedrijven of organisaties die hiermee ervaring hebben. In een handig overzicht laat hij zien hoe alle betrokken partijen van dit webinar een rol kunnen spelen en op welk niveau van dataficering. Samenwerking is de key, want er is nog veel te leren en ontwikkelen. Door ervaringen te delen op het gebied van dataficering kan de sector als geheel groeien.

Terugkijken

Het door BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), LIOF en Brightlands georganiseerde webinar werd gehouden op 13 mei en is nu voor iedereen beschikbaar op Youtube. Wil je het webinar terugkijken, klik dan op deze link.

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.