Nieuws

Vooraankondiging: €52,4 miljoen voor economisch herstel landbouw sector

347 x bekeken

Vooraankondiging: Nederland ontvangt voor 2021 en 2022 €52,4 miljoen uit het Economisch Herstelfonds voor investeringen in verduurzaming in de landbouw.

Agrarische bedrijven zijn geraakt door de uitbraak van COVID-19. Om hen te ondersteunen heeft de Europese Commissie een deel, van het Economisch Herstelfonds vrijgemaakt voor de landbouw sector. Voor Nederland bedraagt dit deel €52,4 miljoen voor de jaren 2021 en 2022. De middelen zijn bedoeld voor een veerkrachtig, duurzaam en digitaal economisch herstel in overeenstemming met de doelstellingen van de milieu- en klimaatverbintenissen van de Europese Unie en met de nieuwe ambities die zijn vastgelegd in de Europese Green Deal.

Investeringsregeling

De investeringsregeling is bedoeld voor alle landbouwers. Zij kunnen een subsidieaanvraag indienen voor investeringen gericht op precisielandbouw en smart farming, digitalisering, water, droogte, verzilting, duurzame bedrijfsvoering en natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw. Voor elke categorie is een voorlopige lijst met investeringen opgesteld.

Openstelling

De additionele Herstelfondsregelingen GLB/POP3+ 2021/2022 worden eenmalig opengesteld van maandag 6 december 2021 t/m maandag 31 januari 2022. Dit betreft een landelijke openstelling vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De volledige openstellingen zullen in september / oktober te vinden zijn op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De exacte link zal t.z.t. gecommuniceerd worden, onder meer via Kiempunt. Mocht je nu al vragen hebben omtrent deze regelingen, stuur dan een mail naar Bas de Vreede, bkm.de.vreede@prvlimburg.nl of Anke Custers, ams.custers@prvlimburg.nl

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Heb je zelf ook interessant nieuws dat op Kiempunt zou moeten staan? Mail het naar redactie@kiempunt-limburg.nl.