Vijf vragen aan

5 vragen aan...Philippe van der Grinten

468 x bekeken

Philippe van der Grinten adviseert, begeleidt en verbindt groenbeheerders en agrariërs om met Bokashi groenstromen te benutten voor goed bodembeheer. Daarnaast begeleidt hij schapenhouders die hun kuddes inzetten voor natuurbeheer.
Hij is de innovator die deze maand de 5 vragen aan...beantwoordt.

Philippe van der Grinten

expert bokashi en bodembeheer bij Provinos

Philippe van der Grinten adviseert, begeleidt en verbindt groenbeheerders en agrariërs om met Bokashi groenstromen te benutten voor goed bodembeheer. Daarnaast begeleidt hij samen met zijn partner Judith van Andel ruim 30 schapenhouders in Nederland en België die hun kuddes inzetten voor natuurbeheer onder de naam Provinos.
Doel is een meer natuurlijke landbouw, met goed bodembeheer als basis.

1: Hoe ben jij bezig met innovatie?

Een belangrijke innovatie is Bokashi. Bokashi is een relatief nieuw en onbekend proces, waarbij gebruik gemaakt wordt van een eeuwenoude techniek, namelijk ‘fermentatie’. Door het fermenteren onder zuurstofloze omstandigheden voorkom je veel uitstoot van CO2 en maak je bovendien een bodemverbeteraar van hoge kwaliteit.
Een gezonde bodem is de basis van een gezonde leefomgeving, gezonde voeding en een hoge biodiversiteit. Bovendien biedt de bodem een prachtige kans om klimaatveranderingen zoals droogte of wateroverlast op te vangen. Meer organische stof in de bodem is daarbij de spil. Veel of bijna alle organische reststromen kunnen verwerkt worden tot Bokashi en in Nederland zijn er veel en grote stromen groenresten beschikbaar voor dit doel. Het maken van Bokashi is niet moeilijk, maar omdat het proces nog relatief nieuw is behoeft het wel aandacht, begeleiding en doorzettingsvermogen.

2: Wat adviseer je andere professionals in de agrofood die meer willen innoveren?

De clou zit ‘m in het combineren van het werken mét de natuur en gebruik van moderne (technische) mogelijkheden. Het één moet bij het ander aansluiten en elkaar niet in de weg zitten. Dat is wellicht makkelijker gezegd dan gedaan, maar het heeft veel te maken met de instelling en het denkpatroon van de vernieuwer aan het begin van het proces. Door in een vroeg stadium met anderen te sparren en open te staan voor ideeën van andersdenkenden kom je vooruit. Zo heb ik bijvoorbeeld veel inspiratie opgedaan tijdens sessies van OpenBrains in Villa Flora.

3: Welke trends en ontwikkelingen gaan grote impact hebben op de agrofood in de komende 20 jaar?

Enerzijds is dit in deze tijd van de crisis rondom het Coronavirus een bijna dubbelzinnige vraag. Niemand kan vooruit kijken. Anderzijds denk ik dat o.a. de stikstof- en klimaatcrisis gaan leiden tot grote veranderingen. Zo zijn bijvoorbeeld de uitgangspunten van de kringlooplandbouw een mooie kapstok om de broodnodige verandering in de manier van werken in de Nederlandse landbouw richting te geven. Veel zal afhangen van hoe dit geïmplementeerd en gestimuleerd gaat worden door de Nederlandse overheid en/of Europese regelgeving.

4: Wat is er nodig om de innovatie in de Limburgse agrofood te versnellen of te versterken?

De eerder genoemde 'open mind' instelling is van groot belang. Bewegingen, bezorgdheid en wensen uit de maatschappij komen wel ergens vandaan. We zouden die niet zozeer als lastig beschouwen, maar veel meer als feit en er dus ons handelen op afstemmen. Ruim- en meedenkende bestuurders op alle niveaus, die zich laten begeleiden door technisch en praktisch goed georiënteerde specialisten kunnen daarin een mooie rol vervullen.

5: Aan welke innovator in de Limburgse agrofood leg jij dezelfde vragen voor?

Aan Marjolein van der Linden, bestuurslid van Stichting Het Beleg van Venlo en De Stadstuinderij op het Kazerneterrein.

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.

Tags

  • Bokashi
  • Philippe van der Grinten
  • bodembeheer
  • reststromen
  • OpenBrains
  • Provinos
  • Marjolein van der Linden