Vijf vragen aan

5 vragen aan...Rebecca Steinbusch-Lacroix

530 x bekeken

Rebecca Steinbusch-Lacroix is meewerkende echtgenote binnen het gemengde agrarische familiebedrijf, met melkvee en fruitteelt, van de familie Steinbusch in Sint Geertruid. Onder de naam Lacro-i-Agro organiseren zij diverse boerderij-educatie activiteiten. Ook is ze bestuurder bij het LLTB regiobestuur Zuid-Limburg.

Rebecca Steinbusch

agrariër en regiobestuurder LLTB bij Maatschap Steinbusch

Rebecca Steinbusch-Lacroix werkt samen met haar schoonfamilie binnen een gemengd agrarisch bedrijf met melkvee en fruitteelt in Sint Geertruid. Met haar opleidingen in Recreatie & Toerisme en Commerciële Economie nam zij het initiatief voor boerderijeducatie - en recreatie onder de naam Lacro-i-Agro.

Mede door haar opgedane kennis en ervaring als Regiocoördinator LAJK was zij kartrekker om medewerking te krijgen van provincie, gemeente en omgeving bij verduurzamingsplannen voor de melkveetak. Nu is ze sinds 2018 gedreven bestuurder bij LLTB regiobestuur Zuid-Limburg.

1: Hoe zijn jullie bezig met innovatie?

Innovatie is onlosmakelijk verbonden met toekomstperspectief creëren op een zo duurzame manier. We zijn constant bezig met verbeteren en efficiënter werken. Daarom werken we mee aan allerlei proeven en projecten en houden we vakliteratuur en sectorontwikkelingen goed in de gaten. Zelf focus ik vooral op thema's als maatschappelijk draagvlak, imago en zichtbaarheid van prachtige agrarische familiebedrijven en politieke besluitvorming. Ik kijk dan steeds: wat betekent dit voor het bedrijf en onze omgeving? Liggen daar kansen en innovaties waar wij mee aan de slag kunnen?

2: Wat adviseer je andere agrofood professionals als ze willen innoveren?

Forceer innovatie niet; het ontstaat doordat je iets beter en anders wil aanpakken. Tijdens de zoektocht leg je contacten en schakel je hulp in. Zo kunnen prachtige samenwerkingen ontstaan. Iedere aanpassing die bijdraagt aan verduurzaming of efficiency is in mijn ogen al een innovatie, ook al breng je dat niet altijd als zodanig naar buiten.

3: Welke trends en ontwikkelingen gaan grote impact hebben op de agrofood in de komende 20 jaar?

We zitten nu midden in de stikstofcrisis met flinke gevolgen, zowel op het vlak van financiën als op de bedrijfsvoering. Dat maakt de toekomst zeer onvoorspelbaar. Pas als politiek gezien hier uitsluitsel over is gegeven, kan je als ondernemer verder kijken naar de toekomst.

Nederland is nu koploper in veilig en duurzaam voedsel, met strenge eisen en een vrij transparant voedselsysteem. Mechanisatie, data en AI kunnen voedselproductie nog duurzamer maken.

Maar als boerenbedrijvigheid geen bestaansrecht meer heeft vanwege wet- en regelgeving en politiek-maatschappelijk draagvlak, dan kunnen we die koploperpositie verliezen. Goedkoop voedsel blijft het winnen van duurzaam voedsel, zeker zolang voedsel zo makkelijk beschikbaar is en zo makkelijk van de ene kant van de wereld naast de andere kan worden vervoerd.

4: Wat is er nodig om de innovatie in de Limburgse agrofood te versnellen?

Er is een totale herziening nodig van wet- en regelgeving op agrarisch gerelateerde vraagstukken, met meer samenhang en het totaalplaatje overziend. De beweegruimte voor agrarische bedrijven wordt sterk ingeperkt en staat innovatie en inzet op duurzamere werkwijzen in de weg. Dat is zonde.

5: Aan welke innovator in de Limburgse agrofood leg jij dezelfde vragen voor?

Aan Gerard en Ellen Mertz van Kleinfruitbedrijf Mertz en Innofruit. Naast teelt van kleinfruit zijn zij gedreven bezig met de verwerking van reststromen samen met hun compagnon onder de naam Innofruit. Ook zijn ze onlangs gestart met een groente- en fruitwinkeltje. Ik heb groots respect voor hun gedrevenheid om het beter te willen doen en daar steeds weer nieuwe wegen voor zoeken.

Reacties

Marlies Sobczak-Boumans op dinsdag 1 december 2020 om 08:55

Interessant Rebecca. In de sector komen inderdaad veel stromen bij elkaar die uiteindelijk met elkaar verbonden moeten worden. Laten we trots zijn op jonge mensen die het belang van de sector inzien.


Registreer of log in om te kunnen reageren.

Tags

  • Fossa Eugenia
  • groenteteler