Vijf vragen aan

5 vragen aan...Wil Strous van Bejo Zaden

1306 x bekeken

Wil Strous is manager research en zaadproductie voor de Limburgse locaties van Bejo. Hij is de innovator die deze maand de 5 vragen aan...beantwoordt.

Wil Strous

manager trial grounds and seed production voor de Limburgse locaties van Bejo bij Bejo

Wil Strous is opgegroeid in een agrarisch ondernemersgezin en werkt al bijna 20 jaar voor Bejo. Hij maakte de start mee in Beesel met een klein team van 5 collega’s en de enorme groei van Bejo daarna.

Bejo is gevestigd op vier locaties: Kessel, Reuver, Venlo en Melderslo. Daarnaast zijn er 5 huurlocaties voor zaadproductie en plantopkweek met inmiddels ruim 40 collega’s. In het seizoen wordt dit aangevuld met extra medewerkers.

De afdelingen onderzoek en veredeling werken met de nieuwste veredelingstechnieken aan de ontwikkeling van nieuwe verbeterde rassen met een toegevoegde waarde voor de gehele keten.

1: Hoe zijn jullie bezig met innovatie?

Bejo investeert fors in onderzoek en innovatie. De wereldbevolking blijft groeien, er moeten steeds meer monden worden gevoed. Er is dus grote behoefte aan goede gezonde voedingsmiddelen die duurzaam geteeld kunnen worden.

Met de nieuwste veredelingstechnieken kan Bejo de planten doorgronden tot op DNA-niveau, waardoor we in staat zijn nog preciezer en sneller nieuwe rassen met verbeterde teelteigenschappen te ontwikkelen. Rassen die beter bestand zijn tegen ziekten en plagen, het goed doen in bepaalde klimatologische omstandigheden, voldoen aan de wensen van de teler en aantrekkelijk zijn voor de consument.

Technieken die we toepassen in onze onderzoeken zijn onder meer het gebruik van dynamisch LED licht ter ondersteuning van veredelingsprocessen en het toepassen van cameratechnieken door middel van drones. Tevens doen we onderzoek naar nieuwe zaadbehandelingstechnieken en zaadbewerkingen.

2: Wat zou je andere professionals in de agrofood adviseren als ze meer willen innoveren?

Zoek vaker de samenwerking op met bijvoorbeeld toeleveranciers, collega-bedrijven en afnemers en probeer uit te zoeken waar je elkaar kunt versterken. Denk bijvoorbeeld aan ervaringen met de teelt uitwisselen, gezamenlijke onderzoeksprojecten, inkoopvoordeel en het vergroten van afzetmogelijkheden.

Als Bejo staan wij tussen onze telers en onderhouden we nauw contact met hen, maar ook met industriële verwerkers, de handel en supermarkten. Het zijn namelijk de wensen uit de voedingsketen die wij vertalen in unieke rassen met een toegevoegde waarde voor alle partners in de keten.

3: Welke trends en ontwikkelingen gaan grote impact hebben op de agrofood in de komende 20 jaar?

De komende jaren zullen er veel zaken invloed hebben op agrofood. Klimaatverandering, duurzaamheid, future farming, vertical farming, maar ook de invloed van big data op teelt. Daarnaast zal ook gezondheid een nog belangrijkere rol gaan spelen. Groenten is ten allen tijde gezond, maar informatie op het gebied van inhoudsstoffen is van belang voor de consument. Het verstrekken van transparante informatie over product, processen en behandelingen zal belangrijker worden. De gehele agrarische sector dient hierin een rol te spelen. Gezamenlijk kunnen wij de agrarische sector een positiever beeld geven.

4: Wat is er nodig om de innovatie in de Limburgse agrofood te versnellen of te versterken?

De samenwerking met bedrijven is zoals gezegd essentieel, net als het onderling delen van kennis. En daarbij is het belangrijk dat we niet alleen naar de Limburgse agrofood kijken, maar ook naar andere sectoren. Juist met andere sectoren kunnen wij kijken of er eventuele raakvlakken zijn, waarin wij elkaar kunnen versterken. Kiempunt Limburg is hier een voorbeeld van, een kennisbank waar veel kennis wordt gedeeld en geborgd.

Daarom hebben we het Veredelingsnetwerk Limburg opgezet met drie concullega bedrijven en een onderwijsinstelling. Het doel van dit samenwerkingsverband is veredelingsbedrijven in Limburg op de kaart te zetten en het onderwijs op het gebied van veredeling en agrofood te stimuleren.

5: Aan welke innovator in de Limburgse agrofood leg jij dezelfde vragen voor?

Aan Ton Janssen van Tasty Tom, een ambassadeur voor de Nederlandse tuinbouw. Hij is transparant over zijn product, teelt en processen. Daarnaast zet hij de agrarische sector in een positief daglicht bij consument en afnemers.

Reacties

Dit artikel heeft (nog) geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren.